מוסד הבוררות בארגון

בשנים האחרונות הלך והתפתח מוסד הבוררות בארגון. יותר ויותר קבלנים ורוכשי דירות מעדיפים לפתור את בעיותיהם בפני בורר מאשר בבית המשפט עם כל העומס והסיכון הכרוכים בו.יתירה מכך, פסקי הבורר ומהות הסכסוכים הנדונים במהלך בוררות הינם חסויים באופן מוחלט, ולכן מומלץ להשתמש במוסד זה בשעת הצורך.במהלך השנים התפתח מוסד זה בארגון, והוא מוכר ומקובל על חוגים רבים, ביניהם לשכת עורכי הדין בחיפה, בתי המשפט וכו'.להמשך הכתבה לחץ על הכותרת. הארגון מטפל ב- 25 בוררויות במקביל (כמחציתם בין קבלנים לקבלני משנה וכמחציתם בין קבלנים לרוכשי דירות).מרביתם המוחלט של חברי הארגון החותמים על חוזים עם דיירים או קבלני משנה, מוודאים כי החוזה עליו הם חתומים יכלול בין היתר סעיף הקובע כי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים יקבע בורר ע"י יו"ר ארגון הקבלנים במחוז חיפה המפרץ נהריה וחדרה. מוסד הבוררות בארגון נועד בין היתר לפתור סכסוכים בין הגורמים הבאים: ×                      בין החברים לבין עצמם.×                      בין החברים לבין רוכשי דירות. ×                      בין קבלנים לבין קבלני משנה. יתרה מכך, מפעם  לפעם מפנים בתי המשפט מאזור הצפון (לאו דווקא מחיפה), סכסוכים הנידונים בפניו, לבורר שימונה ע"י יו"ר ארגון הקבלנים  במחוז חיפה. ההחלטה על מינוי בורר הינה כאמור בידי יו"ר הארגון, ושיקוליו העיקריים בבחירתו נובעים בין היתר מכישוריו של הבורר הפוטנציאלי, ניסיונו, והכשרתו. באם הינך מעונין לשמש כבורר ולתרום לארגון בביצוע בוררויות, אנא פנה למזכירות הארגון.  בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברים התורמים מזמנם הפרטי לטובת מוסד הבוררות. כמו כן, ברצוני להדגיש בפניכם כי בשונה מבית המשפט, בו מהות הסכסוך ופסקי הדין הם נחלת הכלל כולל אמצעי התקשורת, אין כך הדבר בבוררות.