הוכרז תקן חדש למעליות מספר 2481

משרד התמ"ת הכריז על תקן ישראלי חדש מספר 2481 כתקן רשמי החל מ- 08 מרץ 2006 . בנוסח האכרזה מצוין כי ניתן לרכוש מעליות לפי תקן 24 עד 08 ספטמבר 2006 בתנאי שיותקנו בבניין לא יאוחר משנה וחצי מיום האכרזה (08 ספטמבר 2007) . התאחדות הקבלנים הגישה בקשה לתיקון במספר נושאים בתקנה. את נוסח  התקנה והבקשה לשינויים ניתן לקבל במשרדי הארגון.