אושר תיקון מספר 76 לחוק התכנון והבנייה

הננו להביא לידיעתכם כי אושר תיקון מספר 76 לחוק התכנון והבניה, המרחיב במידה רבה את סמכויות הועדות המקומיות באישור תכניות מפורטות.
עיקרי התיקונים נוגעים להקמת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בכל מחוז, ומתן סמכויות נוספות לועדות המקומיות באישור תכניות מפורטות.

לעיון במסמך המפורט לחץ כאן